Home Uncategorized Hiqen edhe 30...

Hiqen edhe 30 leje minerare

38
0

Dhe kjo, në kuadër të monitorimit për zbatimin e detyrimeve ligjore nga ana e subjekteve të licencuara në fushën e industrisë minerare. Kështu, kontrollet e ushtruara nga ekspertët e kësaj ministrie është konstatuar se këto subjekte kanë mospërmbushje të detyrimeve ligjore, kryesisht për mospagesë të garancive financiare të mjedisit. Por nga ana tjetër, ky dikaster konfirmon se paralelisht me kontrollin ndaj zbatimit të detyrimeve ligjore, ai në fakt vazhdon mbështetjen dhe nxitjen e investimeve dhe bizneseve prodhuese në fushën e energjisë dhe të industrisë. Duke risjellë në kujtesë se deri në muajin shtator 2014 janë miratuar pikërisht prej ministrisë së Energjisë dhe Industrisë, dhe përcjellë për dhënie leje zhvillimore komplekse një sërë objektesh të natyrës energjetike e industriale. Konkretisht, gjatë këtyre muajve është miratuar leja zhvillimore komplekse për ndërtimin e linjës së transmetimit të energjisë elektrike 110 kV, Erskë-Përmet, pjesë e ndërtimit të Unazës së Jugut dhe leja për ndërtimin e pjesës së mbetur të projektit Unaza e Jugut 110 kV. Por MEI ka miratuar gjithashtu lejen zhvillimore komplekse për ndërtimin e centralit elektrik fotovoltaik nga shoqëria ujësjellës kanalizime Korçë Sh.a, me fuqi të instaluar 1Mv. “Janë shqyrtuar një sërë projektesh të tjera të cilat janë miratuar tashmë në Komisionin e shqyrtimit të kërkesave për leje të natyrës ndërtimore, dhe janë në fazë të përcjelljes për shqyrtim në AKPT. Këtu përfshihet ndërtimi i parkut Eolik në Synej-Kavajë, ndërtimi i Uzinës së Pasurimit të Ferrokromit në Elbasan, ndërtimi i pasurimit të ferrokromit në Ternovë-Bulqizë dhe ndërtimi i impiantit të pasurimit të Rërave Bituminoze në Patos-Marinës”, bëjnë gjithashtu me dije këto burime.

 

 

LISTA

 

Lejet minerare për të cilat ka

nisur procedura e revokimit

 

Subjekti “Mu-Leu”                                 Leja minerare Nr. 890

Subjekti “Tirana Inert & Konstrusion”  Leja minerare Nr.1128

Subjekti “Mineral-Invest”                      Leja minerare Nr.1104

Subjekti “Bledi”                                     Leja minerare Nr.1205

Subjekti “AG Cahani”                            Leja minerare Nr.290

Subjekti “Roirmar”                                Leja minerare Nr.580/1

Subjekti “Ismaili”                                   Leja minerare Nr.587/1

Subjekti “Mineral Invest”                      Leja minerare Nr.1113

Subjekti “Ylberi”                                    Leja minerare Nr.249

Subjekti “Prendi 02”                              Leja minerare Nr.1028

Subjekti “Prodhime Karbonike”            Leja minerare Nr. 896

Subjekti “Neza”                                      Leja minerare Nr.291

Subjekti “Margariti”                               Leja minerare Nr.1627

Subjekti “Madridi-I”                              Leja minerare Nr. 1648

Subjekti “Kanina 1”                               Leja minerare Nr.1144

Subjekti “Imperial Construcsion”          Leja minerare Nr.1654

Subjekti “Ardmir”                                  Leja minerare Nr.1647

Subjekti “Co.Be.In”                               Leja minerare Nr.1066

Subjekti “Zotaj-Z”                                  Leja minerare Nr.1035

Subjekti “Aj-Fd”                                    Leja minerare Nr.1184 Subjekti “Emiliano”                             Leja minerare Nr.1031

Subjekti “Euro Inert Biba”                     Leja minerare Nr.1637

Subjekti “Zhopi”                                    Leja minerare Nr.1036 Subjekti “Xhindi”                                 Leja minerare Nr.1054

Subjekti “Union Idea”                            Leja minerare Nr.1162

Subjekti “Simaku”                                  Leja minerare Nr.866

Subjekti “General Cement Albania”      Leja minerare Nr.1221

Subjekti “General Cement Albania”      Leja minerare Nr.1220

Subjekti “Tirana konstruksion”              Leja minerare Nr.1560

Subjekti “Malvini”                                 Leja minerare Nr.1064

 

 

Lajmet Kryesore

Të përzgjedhura

Lajmet e Fundit

Te Fundit