Home Uncategorized Fushata në me...

Fushata në media/KQZ: Televizionet të kompensojnë kohën për partitë politike, ndryshe gjoba

25
0

Raporti i parë i Bordit të Monitorimit të Mediave për fushatën zgjedhore ka nxjerrë probleme që kanë të bëjnë më respektimin e balancave në transmetimet e televizioneve për partitë politike.

KQZ vendosi sot që operatorët audioviziv privatë dhe Televizioni Shtetëror (TVSH) të bëjnë kompensimin e kohës së transmetimit brenda 48 orëve. Disbalanca më e madhe është vënë re në transmetimet për partitë që kanë më pak se 20 përqind të vendeve në Kuvend, LSI, PDIU, LIBRA, PR, etj.

Konkretisht, sipas Kodit Zgjedhor këto parti duhet të përfitojnë, secila gjysmën e kohës televizive që një televizion u jep PS ose PD.

Pika 1 e nenit 81 të Kodit Zgjedhor detyron televizionet se: “Në minutazhin politik të edicioneve informative, televizioni është i detyruar të zbatojë raporte kohore të barabarta për të gjitha partitë parlamentare, që në zgjedhjet e fundit për Kuvendin kanë marrë deri në 20 për qind të vendeve në Kuvend. Partitë që kanë marrë më shumë se 20 për qind të vendeve në Kuvend, përfitojnë kohë transmetimi të shpërndarë në mënyrë të barabartë midis tyre. Secila nga këto parti përfiton kohë sa dyfishi i kohës që përfiton një parti që ka marrë deri në 20 për qind të vendeve në Kuvend”.

RAPORTI JAVOR I BORDIT TË MONITORIMIT TË MEDIAVE I MIRATUAR SOT NË KQZ

  BORDI I MONITORIMIT TË MEDIAS

 Raport javor mbi pasqyrimin e fushatës zgjedhore nga mediat audio-vizive, për subjektet politike, zgjedhjet parlamentare të 25.06.2017.

(26.05.2017 – 02. 06. 2017)

Bordi i Monitorimit të Medias, vjen në këtë raport javor nga data 26.05.2017 deri më 02.06.2017 pasi ka monitoruar edicionet informative, specialet dhe debatet, minutazhet e transmetimit të spoteve elektorale, transmetimet në oraret e palejuara si dhe monitorimet e bëra për operatorët radiotelevizivë në Tiranë e në rrethe në gjithsej 12 operatorë radiotelevizivë me transmetim nga Tirana dhe në qarqet Elbasan, Fier, Lezhë, Vlorë, Shkodër, Korçë, Gjirokastër, Berat.

Ne mbledhjen e datës 03.06.2017, ku u diskutua për ketë raport, morën pjese Maklen Misha, Kryetar, Basir Çollaku, anëtar, Rexhep Polisi, anëtar, Muhamed Veliu, anëtar, Flogert Muça, anëtar, Artan Cena, anëtar, Qamil Xhani, anëtar.

 1. A) EDICIONET INFORMATIVE

 Në TVSH ;

Partitë parlamentare me mbi 20 % te vendeve ne Kuvend kane gjetur pasqyrim:

PD 41.20 min

PS  40.40 min

Partitë e tjera parlamentare janë pasqyruar:

LSI            16.27 min

PDIU        5.32 min

Vëmë re që partitë e tjera parlamentare dhe partitë joparlamentare kanë 0 minuta kohë.

Bordi i Monitorimit të Mediave i propozon Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që t’i kërkojë TSVH që sipas Nenit 81, pika 1 dhe 2, të balancojë brenda 48 orëve kohën për partitë e tjera parlamentare

 1. Në TOP CHANNEL;

Partitë parlamentare me mbi 20 % te vendeve ne Kuvend kane gjetur pasqyrim:

PD 64.70 min

PS 70.58 min

Partitë e  tjera parlamentare me më pak se 20 % te vendeve ne Kuvend jane pasqyruar:

LSI           28.23  min

PR             3.10  min

 1. Në TV KLAN;

Partite parlamentare me mbi 20 % tw vendeve nw Kuvend kanw gjetur pasqyrim:

PD 74.07 min

PS 55.78 min

Partite e tjera parlamentare me më pak se 20 % tw vendeve nw Kuvend janë pasqyruar:

LSI           22.4 min

PDIU          5.13  min

LIBRA       3.97 min

 

 1. Në VIZION +;

Partitë parlamentare me mbi 20 % te vendeve ne Kuvend kane gjetur pasqyrim:

PD 60.93 min

PS 83.52 min

Partitë e  tjera parlamentare me më pak se 20 % te vendeve ne Kuvend jane pasqyruar:

LSI          20.27 min

PR            3.03 min

PDIU        0.93 min

 1. ORA NEWS ;

Partitë parlamentare me mbi 20 % te vendeve ne Kuvend kane gjetur pasqyrim:

PD 482 min

PS 417 min

Partitë e  tjera parlamentare me me pak se 20 % te vendeve ne Kuvend jane pasqyruar:

LSI          105 min

PR             23.6 min

PDIU        43.9 min

LIBRA     5.82 min

 

 1. TOP NEWS;

Partitë parlamentare me mbi 20 % te vendeve ne Kuvend kane gjetur pasqyrim;

PD 489 min

PS 648 min

Partitë e  tjera parlamentare me më pak se 20 % te vendeve ne Kuvend jane pasqyruar:

LSI          126 min

PR           15.3 min

 1. Në NEWS 24 ;

Partite parlamentare me mbi 20 % te vendeve ne Kuvend kane gjetur pasqyrim:

PD    203 min

PS    294 min

Partite e  tjera parlamentare me më pak se 20 % te vendeve ne Kuvend jane pasqyruar;

LSI         104 min

PR          2.37

PDIU      117.8 min

LIBRA    3.53 min

4.Në UTV;

Partitë parlamentare me mbi 20 % te vendeve ne Kuvend kane gjetur pasqyrim:

PD 209.18 min

PS 239.15 min

Partitë e  tjera parlamentare me më pak se 20 % te vendeve ne Kuvend janë pasqyruar:

LSI           48.60  min

PR             5.10 min

PDIU        32.93 min

 1. Në CHANNEL ONEka transmetuar ne dy javet e para

Partite parlamentare me mbi 20 % te vendeve ne Kuvend kane gjetur pasqyrim:

PD       34.75 min

PS        39.02 min

Partite e  tjera parlamentare me më pak se 20 % te vendeve ne Kuvend jane pasqyruar:

LSI          17.75 min

PDIU        7.38  min

LIBRA     0.73 min

 1. Në ABC;

Partite paralamentare me mbi 20 % te vendeve ne Kuvend kane gjetur pasqyrim;

PD       268 min

PS        662 min

Partite e tjera paralamentare me me pak se 20 % te vendeve ne Kuvend jane pasqyruar;

LSI          145 min

PDIU        97.1min

LIBRA     11.95

 1. Në REPORT TV;

Partitë parlamentare me mbi 20 % te vendeve ne Kuvend kane gjetur pasqyrim:

PD       389 min

PS        584 min

Partite e  tjera parlamentare me më pak se 20 % te vendeve ne Kuvend jane pasqyruar:

LSI          125 min

PR            16.62 min

PDIU        136.36 min

LIBRA     1.22 min

 1. SCAN TV

Partitë parlamentare me mbi 20 % te vendeve ne Kuvend kane gjetur pasqyrim:

PD   40.85 min

PS   51.98 min

Partite e  tjera parlamentare me më pak se 20 % te vendeve ne Kuvend jane pasqyruar:

LSI    17.25 min

 

 1. Ne TOP ALBANIA RADIO:

Partite parlamentare me mbi 20 % te vendeve ne Kuvend kane gjetur pasqyrim:

PD       9.75 min

PS        11.73 min

Partite e  tjera parlamentare me me pak se 20 % te vendeve ne Kuvend jane pasqyruar:

LSI          2.70 min

 1. Ne RADIO TIRANA:

Partite parlamentare me mbi 20 % te vendeve ne Kuvend kane gjetur pasqyrim;

PD       9.97 min

PS        9.27 min

Partite e  tjera parlamentare me me pak se 20 % te vendeve ne Kuvend jane pasqyruar;

LSI          2.75 min

PDIU           2.2 min

 1. B) SPECIALE DHE DEBATE

Bordi i Monitorimit të Mediave shqyrtoi pasqyrimin e emisioneve të transmetuara nga mediat audio-vizive nga data 26.05.2017 deri më 02.06.2017. Gjatë javës së monitoruar nuk kemi konstatuar që operatorët audiovizivë të kenë prishur balancën e përfaqësimit të subjekteve zgjedhore.

 1. C) REKLAMAT POLITIKE

Koha e reklamave politike është ende e papërfillshme. 

 

 1. D) RRETHET

Lidhur me monitorimet e mediave audiovizive në qarqet e tjera jashtë Tiranës, Bordi i Monitorimit të Mediave ka hasur në vështirësi serioze lidhur me korrektësinë e raportimeve nga terreni çka e ka bërë të vështirë arritjen deri në propozime për ndëshkime e kompensime.

Për këtë arsye Bordi i Monitorimit të Medias i ka kërkuar Autoritetit të Medias Audiovizive verifikimin e raporteve për periudhën e mbuluar nga ky raportim javor, përpara se të bëjë propozime konkrete.

BERATI

 1. TV ONUFRI:

Partite parlamentare me mbi 20 % te vendeve ne Kuvend kane gjetur pasqyrim:

PD      2.24 min

PS       0 min

Partite e  tjera parlamentare me me pak se 20 % te vendeve ne Kuvend jane pasqyruar:

LSI         75.16 min

 1. Glob TV:

Partite parlamentare me mbi 20 % te vendeve ne Kuvend kane gjetur pasqyrim:

PD 88.91 min

PS 56.28 min

Partite e  tjera parlamentare me me pak se 20 % te vendeve ne Kuvend jane pasqyruar:

LSI         35.7 min

FIERI

 1. TV APOLONka transmetuar ne dy javet e para

Partite paralamentare me mbi 20 % te vendeve ne Kuvend kane gjetur pasqyrim:

PD 70.95 min

PS 23.59 min

Partite e  tjera parlamentare me me pak se 20 % te vendeve ne Kuvend jane pasqyruar:

LSI         38.36 min

SHKODRA

 1. TV1 CHANNEL:

Partite parlamentare me mbi 20 % te vendeve ne Kuvend kane gjetur pasqyrim:

PD 11.24 min

PS 0 min

Partite e  tjera parlamentare me me pak se 20 % te vendeve ne Kuvend jane pasqyruar:

LSI         86.27 min

 1. TV ROZAFA:

Partite parlamentare me mbi 20 % te vendeve ne Kuvend kane gjetur pasqyrim:

PD 10.42 min

PS 0 min

 1. TV Star

Partite parlamentare me mbi 20 % te vendeve ne Kuvend kane gjetur pasqyrim:

PD 16.9 min

PS 0 min

 ELBASANI

 1. TV BEST Channel:

Partite parlamentare me mbi 20 % te vendeve ne Kuvend kane gjetur pasqyrim:

PD 50.87 min

PS 54.45 min

Partite e  tjera parlamentare me me pak se 20 % te vendeve ne Kuvend jane pasqyruar:

LSI       29.16 min

PDIU      28.24 min

 1. TV EGNATIA:

Partite parlamentare me mbi 20 % te vendeve ne Kuvend kane gjetur pasqyrim:

PD 44.5 min

PS 43.62 min

 1. TV SKAMPA:

Partite parlamentare me mbi 20 % te vendeve ne Kuvend kane gjetur pasqyrim:

PD 42.1 min

PS 42.21 min

Partite e  tjera parlamentare me me pak se 20 % te vendeve ne Kuvend jane pasqyruar:

LSI        12.5 min

PDIU      11.57 min

GJIROKASTRA

Për operatorët TV GJIROKASTRA dhe ALPO TV Bordi i Monitorimit të Medias ka kërkuar verifikimin e regjistrimeve për shkak të kontestimeve dhe paqartësive në raportim nga ana e monitoruesit.

KORCA

 1. TV LOBI

Partite parlamentare me mbi 20 % te vendeve ne Kuvend kane gjetur pasqyrim:

PD 33.14 min

PS 25.14 min

Partite e  tjera parlamentare me me pak se 20 % te vendeve ne Kuvend jane pasqyruar:

LSI          9.00 min

 SUGJERIME

 Bordi i Monitorimit të Medias konstaton se janë të shumta mediat audiovizive që kanë pasur probleme me raportet e pasqyrimit në favor të subjekteve të ndryshme sipas parashikimeve të Nenit 81 dhe Neni 84 të Kodit Zgjedhor.

Bordi i Monitorimit të Medias i propozon Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që t’u kërkojë operatorëve në fjalë, në përputhje me minutazhin e pasqyruar në Raportin Javor të Bordit të Monitorimit për datat 26.05.2017 deri më 02.06.2017, të kompensojnë subjektet sipas parashikimeve të Kodit Zgjedhor.

Lajmet Kryesore

Të përzgjedhura

Lajmet e Fundit

Te Fundit